Sunday, 11 May 2014 15:44

ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Written by 
Rate this item
(1 Vote)
У періодичному збірнику наукових статей "Наукові записки з української історії", засновником якого є ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", друкуються українською, російською та англійською мовами статті, пов'язані з актуальними проблемами історії України з найдавніших часів до сьогодення, історії науки і техніки, історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін.
Зважаючи на свободу наукової творчості, редколегія бере до друку публікації й статті тих авторів, думки яких не в усьому поділяє.
Відповідальність за достовірність матеріалів несуть автори публікацій.
Передрук та відтворення опублікованих матеріалів будь-яким способом дозволяється лише при посиланні на «Наукові записки з української історії».
Редакційна колегія залишає за собою право редагувати та скорочувати текст.
 

Редколегія періодичного друкованого фахового видання «Наукові записки з української історії»

 

1.    В.П.Коцур, ректор, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент АПН України, завідувач кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (головний редактор);

2.    В.М.Орлик, доктор історичних наук, професор кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (заступник головного редактора);

3.    В.П.Шевчук, доктор історичних наук, професор кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

4.    В.Й.Борисенко, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, професор кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

5.    А.П. Коцур, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри української історії та етнополітики Національного університету ім. Тараса Шевченка, професор кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

6.    Я.Мокляк, доктор габілітований, професор Яґеллонського університету (Польща);

7.    К.Філіпов, доктор габілітований, професор університету в Білостоку (Польща);

8.    Ю.Ю.Моргунов, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу слов’яно-руської археології Інституту археології РАН (Росія);

9.    Я.О.Потапенко, доктор історичних наук, доцент кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

10.          В.К.Молоткіна, доктор історичних наук, доцент кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

11.          О.М.Гончаренко, доктор історичних наук, доцент кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

12.          О.А.Тарапон, канд. іст. наук, доц. кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (відп. секр.);

13.          О.В.Колибенко, канд. іст. наук, доц. кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

14.          І.О.Демуз, канд. іст. наук, викладач кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

 

Read 3024 times Last modified on Monday, 12 May 2014 11:42