Sunday, 11 May 2014 16:02

Випуск-34

Written by 
Rate this item
(3 votes)

Колибенко О., Колибенко О.[Переяславські козаки на Переяславській раді 1654 р.] 3-9

Лоха В.[Етносоціальна структура міщан переяслава за «Ревізькою книгою Переяславського полку 1726 р.», «Генеральним (Румянцевським) описом Малоросії 1765 – 1769 рр.» та іншими джерелами] 10-19

Лоха В., Лоха А.[Переяславські єпископи: їх функції та роль у становленні і генезі єпархії та ієрархія церковного управління] 20-30 

Ткаченко Т.,  Ткаченко Г.[Формування мережі дитячих притулків відомства імператриці Марії в Україні в ХІХ ст.] 31-38

Торубара А.[Організація навчального процесу в Ніжинському юридичному ліцеї князя Безбородька] 39-43

Лада О.[Основні етапи розвитку наукових товариств України першої половини ХІХ – початоку ХХ ст.: історіографія] 44-50

Куценко Ю.[Заснування та розвиток Переяславської чоловічої гімназії (1906-1919)] 51-58

Дудар В.[Українська греко-католицька церква в Східній Галичині у 20-30-х роках ХХ століття] 59-63

Ткаченко В.[Великодня обрядовість та писанкарство на Волині в архівній спадщині Никанора Дмитрука] 64-70

Піскун О.[Ідентифікаційні процеси на Слобожанщині: джерельна база дослідження] 71-77

Мічуда В.[Діяльність сільських закладів культури в 1945 – середині 1950-х рр.] 78-84

Черкасов О.[С.М. Бібіков та первісна археологія Криму] 85-91

Бардашевська Ю.[Побутове обслуговування населення Української РСР в роки перебудови (1985 – 1991): програмні завдання і реалії] 92-98

Кикоть С.[Причини і передумови виникнення громадських об’єднань молоді в Україні в другій половині 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст.] 99-105

Потапенко Я.[Посттоталітарний і постколоніальний характер сучасної України: чи відбулися зміни після Євромайдану?] 106-111

Левченко І.[Наукова діяльність природничих наукових товариств на теренах України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.] 112-118

Башли М.[Участь дворянства в діяльності «Товариства сільського господарства Південної Росії»] 119-125

Кикоть М.[Становлення та розвиток економічної географії в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть] 126-131

Варивода К.[Пріоритетні наукові напрями академіка В.Ю. Чаговця в галузі електрофізіології (кінець ХІХ – середина ХХ століття)] 132-138

Дрок П.[Науковий внесок Архипа Люльки в розробку турбореактивних двигунів] 139-145

Гайдаєнко І.[Альтернативна енергетика в Україні: стан та перспективи розвитку] 146-151

 

Read 3462 times Last modified on Sunday, 11 May 2014 16:27